Back

Acordul de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU

 1. Cerere pentru eliberarea acordului de mediu;
 2. Notificare(Conform Anexei nr. 1 din Ord. 135/ 2010)
 3. Certificat de urbanism insotit de planse anexa
 4. Tarif de 100 lei(conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului)  

In functie de activitatea desfasurata, APM Buzău îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere a acordului de mediu, conform legislatiei in vigoare.

Formulare necesare:

1. Model cerere pentru solicitare acord

2. Model NOTIFICARE acord

3. Model Memoriu de prezentare

4. Model anunt public titular depunere solicitare acord

5. Model NOTIFICARE modificare proiect

MODEL IMPUTERNICIRE

ACTE NECESARE PENTRU PROCEDURA FEADR

 1. Cerere reglementare proiecte FEADR;
 2. Notificare (Conform Anexei nr. 1 din Ord. 135/ 2010)
 3. Memoriu de prezentare
 4. Copie Certificat Constatator
 5. Oferta tehnica/pret utilaje sau  teren, etc
 6. Tarif de 100 lei (conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului)

Formulare necesare pentru solicitarea procedura FEADR

Cerere FEADR

Memoriu de prezentare

Notificare

ACTE NECESARE PENTRU PROCEDURA POS CCE, POP, POR

 1. Cerere reglementare POS CCE, POP, POR (conform model);
 2. Notificare (Conform Anexei nr. 1 din Ord. 135/ 2010)
 3. Memoriu de prezentare
 4. Copie Certificat Constatator
 5. Oferta tehnica utilaje
 6. Tarif de 100 lei (conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului)

Formulare necesare pentru solicitarea procedura POS CCE, POP, POR

Cerere POS CCE, POP, POR

Memoriu de prezentare

Notificare

In functie de activitatea desfasurata, APM Buzău îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere a acordului de mediu, conform legislatiei in vigoare.