Back

APM Buzau - Cadrul general

Legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu şi alte informaţii utile pot fi accesate pe site-ul A.N.P.M la adresele: http://www.anpm.ro/cadru-general  și http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Acte normative utile:

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Alte informații utile:

Ghiduri: