Diverse informaţii despre reţeaua ariilor naturale protejate de interes naţional pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national

 

Ariile naturale protejate de interes naţional au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

Conform acestei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.

Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes naţional care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori. Lucrările de salvare, protejare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes naţional.

La iniţiativa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, mai multe zone cu valori de patrimoniu natural din judeţ au fost declarate rezervaţii naturale şi monumente ale naturii de interes judeţean în anul 1995, când prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 13/1995 asupra lor s-a instituit regimul de protecţie.

Ulterior, prin Legea nr. 5/2000, cele mai valoroase 15 zone protejate la nivel judeţean au fost desemnate rezervaţii naturale şi monumente ale naturii de interes naţional.

Lista ariilor naturale protejate de interes naţional şi monumentele naturii din judeţul Buzău.