Back

Cadru legislativ

Legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu şi alte informaţii utile pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M. la adresa http://www.anpm.ro/cadru-legislativ3.

La data de 6 mai 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, care stabilește măsurile ce vor fi luate la nivel național pentru:

a) identificarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate în vederea realizării unui inventar național al acestora;

b) definirea și stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de funcționalitate și în conformitate cu utilizările prezente și viitoare, luându-se în considerare costurile de remediere a acestora;

c) clasificarea și prioritizarea siturilor contaminate la nivel național;

d) gestionarea siturilor potențial contaminate și/sau a celor contaminate;

e) accesul publicului la informațiile privind siturile potențial contaminate și siturile contaminate;

f) îmbunătățirea colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii contaminării solului.

Prevederile acestei legi

  • se aplică:

a) terenurilor a căror contaminare a fost/este cauzată de orice tip de activitate antropică, potrivit anexei nr. 1;

b) terenurilor afectate de producerea unor accidente care conduc la contaminarea acestora, cu excepția accidentelor care implică substanțe radioactive;

c) terenurilor aflate în administrarea instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în măsura în care nu este periclitată securitatea națională și/sau păstrarea secretului;

d) terenurilor ocupate de depozite de deșeuri după închiderea și monitorizarea postînchidere a acestor depozite în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind depozitarea deșeurilor.

  • nu se aplică:

a) siturilor potențial contaminate sau a celor contaminate cu organisme modificate genetic;

b) siturilor potențial contaminate sau a celor contaminate cu substanțe radioactive, reglementate prin alte prevederi legale în vigoare;

c) închiderii și urmăririi postînchidere a depozitelor de deșeuri, reglementate prin alte prevederi legale în vigoare;

d) lucrărilor de remediere și monitorizare postremediere a siturilor contaminate aparținând operatorilor economici a căror privatizare s-a realizat prin intermediul unor legi de privatizare speciale, pe durata cât reglementările legilor de privatizare speciale referitoare la conținutul prezentei legi sunt în vigoare;

e) activităților miniere, precum și activităților de gestionare a deșeurilor din industriile extractive, reglementate prin prevederi legale specifice.