Back

Informatii Natura 2000

Diverse informaţii despre Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/natura-2000

Începutul implementării Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în judeţul Buzău

Lista siturilor de importanţă comunitară (SCI) situate pe teritoriul judeţului Buzău și Formularele standard Natura 2000 aferente

Lista siturilor de protecție specială avifaunistică (SPA) situate pe teritoriul județului Buzău și Formularele standard Natura 2000 aferente

Informaţii despre specii de păsări sălbatice protejate

Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat prin Ordinul nr. 2387/2011

Lista siturilor de importanţă comunitară (SCI) de pe teritoriul judeţului Buzău, conform Ordinului nr. 1964/2007, modificat și completat prin Ordinul nr. 2387/2011

Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Lista siturilor de importanţă comunitară (SCI) de pe teritoriul judeţului Buzău, conform Ordinului nr. 46/2016

Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de importanţă comunitară

Limitele siturilor de importanţă comunitară în proiecţie STEREO 1970 pot fi descărcate de pe paginile: http://www.anpm.ro/natura-2000 și http://mmediu.ro/new/?page_id=5178

Informaţii despre Natura 2000 în România găsiţi pe site-ul: 

http://natura2000.mmediu.ro/