Back

Ziua Pasarilor Migratoare 2018

 

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

 

         În conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea speciilor  migratoare de animale sălbatice (CMS), la care România a aderat prin Legea nr. 13/1998 și ale Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), ratificat prin Legea nr. 89/2000, speciile migratoare constituie o parte importantă a diversității biologice globale care trebuie protejată, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

         Activitățile antropice nesustenabile, schimbările climatice, poluarea au contribuit la declinul multor populații de specii migratoare, precum și la degradarea sau pierderea unor habitate naturale, în aria geografică de răspândire și pe căile lor de migrație.  

         În România, desemnarea ariilor de protecție specială avifaunistică și implementarea planurilor de management ale acestor situri, incluse în rețeaua ecologică europeană de arii protejate “Natura 2000”, vor contribui la protecția și conservarea speciilor de păsări migratoare și a habitatelor naturale în care trăiesc.

          Secretariatele UNEP/CMS și AEWA, în parteneriat cu BirdLife International au inițiat celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, având ca temăUnirea vocilor pentru conservarea păsărilor”.

         Începând din anul 2018, celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare se va face de două ori pe an, în a II-a săptămână a lunilor mai și octombrie, prin campanii de informare și conștientizare publică, pentru cunoașterea amenințărilor la adresa păsărilor migratoare și pentru amplificarea mesajului de protecție a acestora.

         Unirea eforturile autorităților guvernamentale și non-guvernamentale, a  organizaţiilor de integrare economică regională va contribui la identificarea siturilor critice pentru păsări, la o mai bună utilizare a componentelor biodiversității, la armonizarea metodelor de monitorizare și de cercetare a populațiilor speciilor, precum și la reconstrucția ecologică a siturilor degradate.

         Părţile la CMS/AEWA vor lua măsuri pentru menţinerea populațiilor de păsări migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea celor pe cale de dispariție, vulnerabile, rare, la o asemenea stare, acordând o atenție specială zonelor umede, în special zonelor umede de importanță internațională.

         Pentru stoparea pierderii biodiversității este nevoie de îmbunătățirea cooperării internaţionale, prin implementarea eficientă a unor acţiuni coordonate şi concertate de conservare a speciilor de păsări migratoare.

         Materialele informative pot fi descărcate de către toți cei interesați, de pe site-ul Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Convenția de la Bonn), la adresa: https://www.worldmigratorybirdday.org/2018/download-materials

         Evenimentele organizate cu acest prilej, se vor înregistra de către organizatori la adresa: http://www.worldmigratorybirdday.org accesând “Register your  event today!” pentru ca ulterior, să poată fi vizualizate pe o hartă interactivă.