Back

Evaluarea efectivelor de animale salbatice la final

Evaluarea efectivelor de animale sălbatice la final!

✅ În perioada aprilie - iunie 2021, gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Buzău au realizat acţiuni de monitorizare și estimare a efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate: urs brun, lup, râs și pisică sălbatică.

✅Rezultatele acţiunilor de monitorizare și estimare realizate în fiecare fond cinegetic de gestionari, în perioada de primăvară (aprilie-mai), au fost colectate și centralizate, la nivel judeţean, de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău. rezultând astfel următoarele estimări pentru anul 2021:

1008 de exemplare de urs,

265 exemplare de lup,

138 de exemplare de râs

320 exemplare de pisică sălbatică.

✅ Număr maxim de intervenție propus pentru sezonul de vânătoare 2021-2022 este de

58 de exemplare pentru urs,

29 exemplare pentru lup,

10 exemplare pentru râs și

26 exemplare pentru pisică sălbatică.

Monitorizarea și estimarea efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate: urs brun, lup, râs și pisică sălbatică a fost realizată în conformitate cu prevederile planurilor naționale de acțiune pentru speciile de urs brun și lup și ale ghidului privind metodologia de evaluare a populațiilor de râs și pisică sălbatică.

Numărul maxim de intevenție propus  a fost fundamentat pe analiza datelor privind efectivele estimate în raport cu cele optime, tendința și structura populației, dar și a celor privind  pagubele și conflictele înregistrate.