Back

S.O.S. - AMBROZIA!

INFORMARE

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)

S.O.S. – AMBROZIA!

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei invazive şi pentru eliminarea acesteia în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Verificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe teritoriile unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de autorităţile administraţiei publice locale care, după identificarea unui teren unde există această plantă, somează proprietarul/deținătorul să ia măsurile de combatere.

Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara, după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an.

Ambrozia este o plantă anuală, prezentă în grădini, în culturile de cereale și de floarea-soarelui, pe marginea drumurilor, a cailor ferate și pe terenurile neîntreținute. Înflorește între sfîrșitul luni iulie și sfîrșitul lunii septembrie.

O plantă matură poate elibera pînă la 8 miliarde de grăunțe de polen, de aproximativ 20 microni în diamentru și pînă la 30.000 de semințe. Aceste semințe, rămase în sol, își pot păstra calitățile germinative și 40 de ani.Cantitatea de polen se poate dubla în perioadele de secetă și temperaturi crescute.

Sănătatea persoanelor sensibile poate fi influiențată negativ, cele mai frecvente simptome fiind strănuturile, rinoreea, congestia nazală, conjunctivita alergică, manifestată prin lăcrimare, prurit și eritem ocular, iar în contact cu pielea poate apărea dermatita de contact.

În scopul combaterii și prevenirii răspîndirii acestei buruienii au fost aprobate: Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/2020, Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018, de curând modificate prin Hotarârea Guvernului nr. 17/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 03 februarie 2021.

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combatere.pdf

Sursa fotografiilor: cardurile de identificare ale speciilor invazive din zona umedă Porțile de Fier publicate pe site-ul www.portiledefier.ro

Descarcă document!

Întocmit,

Carmen PAVĂL, consilier superior A.P.M. Buzău, 21.02.2022, ora: 10,28