Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

În prezent, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia  Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prevăzute în legislaţia în vigoare.

 

 

AGENTIA pentru PROTECTIA MEDIULUI BUZAU

 

Buzau, Str. Democratiei, nr.11, Cod 120018

Tel: 0238 413117, 0238 719693, , Fax: 0238 414551

e-mail: office@apmbz.anpm.ro; web: http://apmbz.anpm.ro

 

         PROGRAM DE AUDIENŢE

         MIERCURI, ÎNTRE ORELE 9,00 şi 11,00