Program de funcționare APM Buzău

Luni - Joi 8:00 – 16:30

Vineri 8:00 – 14:00

Programul de relații cu publicul (Avize, Acorduri, Autorizații): Luni - Joi 8:30 – 13:00 | Vineri 8:30 – 12:00

Programul de audiențe al Directorului Executiv: Miercuri 9:30 – 11:30


Google Maps

- adresă: str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, cod poștal: 120018. (fostă Democrației, nr. 11)
- tel: 0238 719 693 | 0238 413 117, fax: 0238 414 551.
- mail: office@apmbz.anpm.ro
- cod fiscal: 4088154
- cont plăți tarife: RO41TREZ1665032XXX000532 Trezoreria Buzău