Produse pentru protectia plantelor

Mai multe informații găsiți în secțiunea similară de pe site-ul A.N.P.M. http://www.anpm.ro/produse-pentru-protectia-plantelor

Produsele de protecţia plantelor  sunt produse de natură chimică, biologică sau biotehnică, destinate prevenirii pagubelor cauzate de agenţi patogeni, dăunători, buruieni şi alte organisme dăunătoare culturilor agricole, vegetaţiei forestiere precum şi produselor agricole depozitate. Tot cu aceeaşi denumire  sunt  şi produsele cu efect regulator de creştere, cu efect repelent, sinergic dar şi produsele a căror utilizare are ca scop îmbunătăţirea stării fitosanitare a culturilor agricole, vegetaţiei forestiere şi a produselor depozitate.

Introducerea pe piaţă a produselor de protecţia plantelor este reglementată prin următoarele regulamente şi acte normative:

  • Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, cu toate regulamentele de punere în aplicare;
  • Ordinele nr-le  131/2011, 79/2011, 22/2010, 144/2010, 203/2010, 256/2010 privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României;
  • Hotărârea nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţia plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, modificată şi completată prin HG  nr. 894/2005, HG nr. 628/2006, HG nr. 1606/2009 şi HG nr. 360/2013 ;
  • Hotărârea nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul comun al MAPDR, MS, MMGA nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţia plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană;

Pentru asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale cu aquis-ul Uniunii Europene în domeniul fitosanitar, respectiv Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 au fost publicate  Legea nr. 63 din 21 martie 2013

privind aprobarea OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instuţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României  și Hotărârea nr. 683 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor în vederea  reducerii riscurilor şi a efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului, inclusiv prin promovarea gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor abordări şi tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide.

Fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţia plantelor este reglementată de prevederile următoarelor acte normative:

  • Legea nr. 85/13.09.1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/20.01.1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură;
  • Legea nr. 26/2006 pentru abrogarea unor prevederi din OG nr. 4/1995;
  • Ordonanţa nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a    plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din   ţări terţe aprobată prin Legea nr. 22/2008;
  • Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;
  • Hătărârea nr. 1535/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007.

Fabricarea, utilizarea şi comercializarea produselor de protecţie a plantelor este autorizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău şi de Unitatea Fitosanitară Judeţeană Buzău.

La data de 30.08.2016, în judeţul Buzău erau:

- 61  de operatori economici / persoane fizice autorizate / asociaţii familiale înregistrate pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor;

- 28 de operatori economici autorizaţi pentru prestări servicii cu produse de protecţia plantelor;

- 27 operatori economici autorizaţi pentru utilizare produse de protecția plantelor clasificate ca foarte toxice și toxice.

Datele privind utilizarea în județul Buzău a produselor pentru protecția plantelor sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Anul

Produse de uz fitosanitar

 (tone s.a.)

Total

(tone s.a.)

Suprafața

(ha)

Erbicide

Fungicide

Insecticide

2005

58,601

59,255

8,185

126,041

257673

2006

83,576

38,731

7,94

130,247

257698

2007

138,164

39,513

39,553

217,23

257740

2008

116,88

30,006

14,665

161,551

142499

2009

116,908

91,2

19,33

227,438

158569

2010

90,989

96,221

21,057

208,267

142948

2011

90,756

92,075

19,62

202,451

142980

2012

71,02

51,48

12,858

135,358

115850

2013

40,472

8,072

8,950

57,494

64358

2014

52,46

6,791

7,355

66,606

72625

2015

45,754

6,626

7,574

59,954

53724

2016

34,492

6,662

6,097

47,251

51142