Indicatori de dezvoltare durabila cu referire la mediu

Informaţii despre indicatorii de dezvoltare durabilă cu referire la mediu pot fi accesate în secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M. la adresa: http://www.anpm.ro/indicatorii_de_dezvoltare_durabila_cu_referire_la_mediu-535