Biosecuritate

Biosecuritatea este reprezentată de un spectru larg de măsuri (politici de biosecuritate, regim de reglementări, măsuri ştiinţifice şi tehnice) aplicate într-un cadru organizat, necesar minimalizării riscurilor potenţiale pe care biotehnologia modernă le poate aduce asupra echilibrului natural al mediului înconjurător şi sănătaţii umane. Domeniul biosecuritaţii este indisolubil legat de cercetarea fundamentală şi aplicativă impunându-se orientarea rapidă şi eficientă a politicii de cercetare spre dezvoltarea capacităţilor de cercetare în domeniul biotehnologiilor moderne (resurse umane, management performant, alocare de fonduri, sprijinirea prin programe guvernamentale).

    Termenul de biosecuritate descrie rezultatul eforturilor de reducere sau eliminare a riscurilor potenţiale care pot apărea ca o consecinţă a utilizării biotehnologiei moderene şi a produselor lor.

    Conceptul de biotehnologie modernă, constă în faptul că, în prezent, cercetătorii pot să izoleze o genă aparţinând genomului vegetal, animal sau al microorganismelor şi să o transfere într-un alt organism, pentru a-i conferi acestuia o nouă caracteristică prin depăşirea graniţelor naturale de reproducere.

    Biosecuritatea reprezintă  totalitatea măsurilor luate pentru a reduce sau elimina riscurile potenţiale ce pot apărea ca o consecinţă a utilizării organismelor modificate genetic, care ar putea avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice.

    Organismele vii modificate genetic sunt organisme care deţin o combinaţie de material genetic, obţinută prin intermediul biotehnologiei moderne şi capabile de reproducere (multiplicare). Cele mai frecvente OVMG sunt plantele de cultură  modificate genetic (porumb, bumbac, soia), modificarea genetică având ca scop obţinerea unei productivităţi superioare sau biosinteza de noi compuşi.

 

Legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu şi alte informaţii utile pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M. la adresa http://www.anpm.ro/biosecuritate.