Biodiversitate

Protecţia şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pot fi considerate probleme de interes public major, deoarece componentele diversităţii biologice, care formează capitalul natural, asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.

Principalele căi prin care omul contribuie la degradarea biodiversităţii sunt: modificarea şi distrugerea habitatelor, a peisajelor naturale, transferul voluntar şi involuntar de specii, supraexploatarea şi utilizarea neraţională a solului, ocuparea terenurilor pentru organizarea activităţilor socio-economice, supraconcentrarea activităţilor în zone sensibile şi cu mare valoare ecologică, etc.

Deoarece judeţul Buzău cuprinde armonios, într-o proporţie relativ egală, cele trei unităţi geografice (câmpie, deal, munte) şi patrimoniul natural este bogat şi diversificat cuprinzând numeroase ecosistemele naturale şi seminaturale, pentru care în mare parte s-au instituit diferite regimuri de protecţie (monumente ale naturii, rezervaţii naturale de interes naţional şi judeţean, situri de importanţă comunitară).