Program de funcționare APM Buzău

Luni - Joi

800 - 1630

Vineri

800 - 1400

 

 

 

 

 

Programul de Relații cu Publicul al APM Buzău

Luni - Joi

830 - 1300

Vineri

830 - 1200

 

 

 

 

 

 

Programul de audiențe al Directorului Executiv:

Miercuri

1100 - 1300

 

 

 

 

 


Google Maps

- adresă: str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, cod poștal: 120018. (fostă Democrației, nr. 11)
- tel: 0238 413 117 | 0238 719 693 | 0238 719 694, fax: 0238 414 551.
- mail: office@apmbz.anpm.ro
- cod fiscal: 4088154
- cont plăți tarife: RO41TREZ1665032XXX000532 Trezoreria Buzău