PLAM Buzau

Informații despre stadiul Planurilor de Acțiune pentru Mediu la nivel regional și alte informații utile pot fi accesate în secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa: http://www.anpm.ro/stadiul-planului-de-actiune-pentru-mediu-la-nivel-judetean  

Procesul de planificare de mediu este un proces ciclic pentru planificarea, implementarea și revizuirea acțiunilor de mediu la diferite nivele (național, regional, județean).

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității mediului și integrarea tuturor considerațiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanțare relevante, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile.

Documentul rezultat după finalizarea procesului de planificare de mediu se numește Plan de Acțiune pentru Mediu (PLAM).

În județul Buzău, procesul de planificare de mediu a fost ințiat în anul 2005, când a fost elaborat primul Plan Local de Acțiune pentru Mediu.

Conform rapoartelor de monitorizare a stadiului implementării PLAM, s-a ajuns la concluzia că este necesară actualizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu.

Procesul de actualizare a PLAM-ului a fost inițiat de Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău în anul 2012, prin demararea procedurii de instituționalizare a structurilor organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu, a căror componență a fost aprobată, în data de 31 ianuarie 2013, prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău.

În data de 28 februarie 2013 a avut loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău prima întâlnire a membrilor Comitetului de Coordonare, în cadrul căreia au fost aprobate Memorandumul de Cooperare şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru pentru actualizarea PLAM.

Fotografii de la prima întâlnire a membrilor Comitetului de Coordonare:

Foto 1                     Foto 2                        Foto 3                            Foto 4

 

PROCESUL DE DEZBATERE PUBLICĂ

Supunem dezbaterii publice proiectul Planului pentru soluționarea problemelor prioritare de mediu.

Descarcă documentul:  Plan pentru soluționarea problemelor prioritare de mediu din județul Buzău.

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (din data de 13.06.2013, până în data de 23.06.2013), la Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, persoană de contact:    ec. Lidia Marinescu, tel. 0238 413117, 0238 719693, fax. 0238 414551,  e-mail: lidia.marinescu@apmbz.anpm.ro.

 

APROBAREA PLAM

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău a fost aprobat prin Hotărârea nr. 159/29.08.2013 adoptată de Consiliul Județean Buzău în ședința din 25 iulie 2013.

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STADIULUI DE REALIZARE A ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PLAM

 

Odată cu desfăşurarea procesului de implementare a PLAM se derulează şi procesul de monitorizare, menit să evalueze atât stadiul realizării acţiunilor propuse şi să cuantifice  rezultatele obţinute, cât şi să adapteze acţiunile pe parcursul implementării.

În acest mod, toţi factorii interesaţi din cadrul comunităţii locale, instituţiilor participante, investitorilor etc. sunt permanent informaţi cu privire la stadiul de realizare a măsurilor stabilite prin PLAM şi la rezultatele obţinute.

 

Raport semestrial PLAM  Buzău – semestrul I 2014

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul II 2014

Raport semestrial PLAM  Buzău– semestrul I 2015

Informații despre stadiul Planurilor de Acțiune pentru Mediu la nivel regional și alte informații utile pot fi accesate în secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa: http://www.anpm.ro/stadiul-planului-de-actiune-pentru-mediu-la-nivel-judetean  

Procesul de planificare de mediu este un proces ciclic pentru planificarea, implementarea și revizuirea acțiunilor de mediu la diferite nivele (național, regional, județean).

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității mediului și integrarea tuturor considerațiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanțare relevante, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile.

Documentul rezultat după finalizarea procesului de planificare de mediu se numește Plan de Acțiune pentru Mediu (PLAM).

În județul Buzău, procesul de planificare de mediu a fost ințiat în anul 2005, când a fost elaborat primul Plan Local de Acțiune pentru Mediu.

Conform rapoartelor de monitorizare a stadiului implementării PLAM, s-a ajuns la concluzia că este necesară actualizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu.

Procesul de actualizare a PLAM-ului a fost inițiat de Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău în anul 2012, prin demararea procedurii de instituționalizare a structurilor organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu, a căror componență a fost aprobată, în data de 31 ianuarie 2013, prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău.

În data de 28 februarie 2013 a avut loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău prima întâlnire a membrilor Comitetului de Coordonare, în cadrul căreia au fost aprobate Memorandumul de Cooperare şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru pentru actualizarea PLAM.

 

PROCESUL DE DEZBATERE PUBLICĂ

Supunem dezbaterii publice proiectul Planului pentru soluționarea problemelor prioritare de mediu.

Descarcă documentul:  Plan pentru soluționarea problemelor prioritare de mediu din județul Buzău.

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (din data de 13.06.2013, până în data de 23.06.2013), la Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, date de contact:     tel. 0238 413117, 0238 719693, fax. 0238 414551.

 

APROBAREA PLAM

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău a fost aprobat prin Hotărârea nr. 159/29.08.2013 adoptată de Consiliul Județean Buzău în ședința din 25 iulie 2013.

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STADIULUI DE REALIZARE A ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PLAM

 

Odată cu desfăşurarea procesului de implementare a PLAM se derulează şi procesul de monitorizare, menit să evalueze atât stadiul realizării acţiunilor propuse şi să cuantifice  rezultatele obţinute, cât şi să adapteze acţiunile pe parcursul implementării.

În acest mod, toţi factorii interesaţi din cadrul comunităţii locale, instituţiilor participante, investitorilor etc. sunt permanent informaţi cu privire la stadiul de realizare a măsurilor stabilite prin PLAM şi la rezultatele obţinute.

 

 

Raport semestrial PLAM  Buzău – semestrul I 2014

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul II 2014

Raport semestrial PLAM  Buzău– semestrul I 2015

Raport semestrial PLAM  Buzău– semestrul II 2015

Raport semestrial PLAM  Buzău– semestrul I 2016

Raport semestrial PLAM Buzău - semestrul II 2016

Raport semestrial PLAM Buzău - semestrul I 2017

Raport semestrial PLAM Buzău - semestrul II 2017