Stadiul PLAM Buzau

Informații despre stadiul Planurilor de Acțiune pentru Mediu la nivel regional și alte informații utile pot fi accesate în secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa: http://www.anpm.ro/stadiul-planului-de-actiune-pentru-mediu-la-nivel-judetean  

Procesul de planificare de mediu este un proces ciclic pentru planificarea, implementarea și revizuirea acțiunilor de mediu la diferite nivele (național, regional, județean).

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității mediului și integrarea tuturor considerațiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanțare relevante, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile.

Documentul rezultat după finalizarea procesului de planificare de mediu se numește Plan de Acțiune pentru Mediu (PLAM).

În județul Buzău, procesul de planificare de mediu a fost ințiat în anul 2005, când a fost elaborat primul Plan Local de Acțiune pentru Mediu.

În anul 2012, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău a demarat procedura de actualizare a P.L.A.M. Noul document programatic, Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 159/29.08.2013. După adoptare, a urmat etapa de punere în aplicare a măsurilor stabilite, în care rolul cel mai important a revenit autorităţilor administraţiei publice locale şi celorlalte instituţii responsabile, dar şi operatorilor economici/unităţilor industriale.

În conformitate cu concluziile Raportului final privind evaluarea stadiului implementării acțiunilor, elaborat în luna martie 2018, A.P.M. Buzău a demarat un nou proces de reactualizare P.L.A.M., pentru punerea în acord cu noile strategii și planuri de dezvoltare adoptate la nivel național, județean și local.

În data de 13 iunie 2018 a avut loc, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, prima întâlnire a membrilor Comitetului de Coordonare, în cadrul căreia au fost aprobate Memorandumul de Cooperare şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru pentru actualizarea PLAM.

Fotografii de la prima întâlnire a membrilor Comitetului de Coordonare (vezi foto):

Foto 1                     Foto 2     

Instituţionalizarea acestui nou proces de planificare s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 163 din 28.06.2018 privind aprobarea structurii organizatorice implicate în actualizarea PLAM pentru județul Buzău.                                             

Pe data de 19 iulie 2018, a fost organizată prima ședință a Grupului de Lucru, ocazie cu care au fost stabilite liniile directoare ale procesului de actualizare a PLAM (vezi foto):

Foto 3

PROCESUL DE DEZBATERE PUBLICĂ

Potrivit etapelor procesului de planificare de mediu supunem dezbaterii publice proiectul Planului pentru soluționarea problemelor prioritare de mediu.

Descarcă documentul:  Plan pentru soluționarea problemelor prioritare de mediu din județul Buzău.

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise de cetățenii și instituțiile interesate în termen de 10 zile de la data publicării (din data de 16.01.2019, până în data de 26.01.2019), la Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, date de contact: tel. 0238 413117, 0238 719693, fax. 0238 414551, email: office@apmbz.anpm.ro.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, reactualizat în cursul anului 2018, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 39/28.03.2019.

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STADIULUI DE REALIZARE A ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PLAM

 

Odată cu desfăşurarea procesului de implementare a PLAM se derulează şi procesul de monitorizare, menit să evalueze atât stadiul realizării acţiunilor propuse şi să cuantifice  rezultatele obţinute, cât şi să adapteze acţiunile pe parcursul implementării.

În acest mod, toţi factorii interesaţi din cadrul comunităţii locale, instituţiilor participante, investitorilor etc. sunt permanent informaţi cu privire la stadiul de realizare a măsurilor stabilite prin PLAM şi la rezultatele obţinute.

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2019

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2019

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2020

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2020

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2021

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2021

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2022

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2022

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2023

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2023