Conducere

Director Executiv - Mădălina Elena ION

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii - Mirela MARIN

Şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare - Vacant

Şef serviciu Calitatea Factorilor de Mediu - Sanda Cătălina POSTOLACHE

Compartiment Buget, Finanţe Administrative şi Resurse Umane -  -

Compartiment Relații Publice și Tehnologia Informației -  -


Pentru acordarea audiențelor, în vederea programării acestora, solicitantul va depune o cerere de primire în audiență în care va menționa următoarele  informații:

  • datele de identificare ale solicitantului (numele, prenumele, adresa de domiciliu);
  • datele de contact – nr. telefon, adresa pentru corespodență, e-mail-ul;
  • descrierea problemei pentru care solicită audiența (se poate anexa la cerere, un memoriu privind aspectele pe care dorește să le prezinte cu ocazia audienței).

Transmiterea cererilor  se poate realiza prin una din următoarele modalități:

  • electronic pe adresa de e-mail office@apmbz.anpm.ro
  • prin depunere la A.P.M. Buzău
  • prin fax la nr. 0238414551

Completând cererea vă  exprimați consimţământul cu privire la prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor mele cu caracter personal de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, conform prevederilor legale.

Download document


AGENDA DE ACTIVITĂŢI A AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

1. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 22 MAI - 2 IUNIE 2023

2. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada  5 - 16 IUNIE 2023

3. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 12 - 23 IUNIE 2023

4. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 19 - 30 IUNIE 2023

5. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 26 IUNIE - 7 IULIE 2023

6. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada  3 - 14 IULIE 2023

7. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 10 - 21 IULIE 2023

8. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 17 - 28 IULIE 2023

9. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 24 IULIE - 3 AUGUST 2023

10. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 31 IULIE - 11 AUGUST 2023

11. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada  7 - 18 AUGUST 2023

12. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 14 - 25 AUGUST 2023

13. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 21 AUGUST - 8 SEPTEMBRIE 2023

14. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 4 - 15 SEPTEMBRIE 2023

15. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 11 - 22 SEPTEMBRIE 2023

16. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 18 - 29 SEPTEMBRIE 2023

17. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 25 SEPTEMBRIE - 6 OCTOMBRIE 2023

18. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 2 - 13 OCTOMBRIE 2023

19. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 9 - 20 OCTOMBRIE 2023

20. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 16 - 27 OCTOMBRIE 2023

21. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 23 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE 2023

22. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 30 OCTOMBRIE - 10 NOIEMBRIE 2023

23. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 6 - 17 NOIEMBRIE 2023

24. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 13 - 24 NOIEMBRIE 2023

25. Agenda de activități a APM Buzău pentru perioada 20 NOIEMBRIE - 1 DECEMBRIE 2023


Declarație privind asumarea Agendei de integritate organizaţională, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025.